ਰਿਕਾਰਡ ਮਸ਼ੀਨ

GayPornGames.tv

ਕੰਡੋਮ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਡੋਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ' ਤੇ ਆਦਮੀ ਲਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਗੇ ਇਕ ਮਸ਼ੀਨ ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਹੋਰ ਪਰਸਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ. ਇਸ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੇਡ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਕਾਮੋਨੰਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੇਮਪਲਏ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਕਿ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ' ਤੇ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ. ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਆਉਣ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਸੈਕਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਵ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਜਾਵੇਗਾ. ਦੇ ਗੇ ਇਕ ਮਸ਼ੀਨ ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਅਸਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵਰਗਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ.

ਕੰਡੋਮ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਡੋਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ

ਗੇ ਇਕ ਮਸ਼ੀਨ ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਅਸਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵਰਗਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਗੇਮਪਲਏ ਪਰੈਟੀ ਸਿੱਧੇ ਅੱਗੇ ਹੈ. ਡਿਵੈਲਪਰ ਨਾ ਕਿ ਕਹਾਣੀ 'ਤੇ ਵੱਧ ਸਨਕੀ ਕਾਰਵਾਈ' ਤੇ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਥਿਰ ਪਲਾਟ ਵੀ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਸੈਕਸ ਸੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ. ਸੁੰਗੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਕੇ ਰੇਲ, ਇੱਕ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲਾਕਰ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਾਰ ਹੋਣ ਫੁਟਬਾਲ ਖਿਡਾਰੀ, ਯਾਦ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸਟੈਪਿੰਗ ਵੀ ਕੁਝ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਨੀਮੀ ਅੱਖਰ ਹਨ. ਲਿੰਗ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ. ਸਭ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕਰਤੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਰਹੇ ਹਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ. ਵਗਣ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਟਾਲਵੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕੁਝ ਪੈਰ ਖੇਡ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿਚ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਅਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਖੇਡ ਨੂੰ ਅੱਖਰ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮ ਕਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਅਨੌਖਾ ਅਤੇ ਕਮ ਨਿਭਾਉਣੀ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈ. ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੋਗ ਅਤੇ ਖੇਡ ਵਿਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਪਸੰਦ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਠ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ. ਸਭ ਸੀਨ ਵਿਚ, ਇੱਕ ਡੀੋਮ/ਸਬ ਵਿਭਚਾਰੀ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਸਿਖਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਜੋ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ. ਪਰ ਪਰਭਾਵੀ ਅੱਖਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖੇਡ ਨੂੰ ਸੀਨ ਵੀ ਹਨ.

ਅੱਖਰ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ

ਗੇ ਇਕ ਮਸ਼ੀਨ ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਅਸਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵਰਗਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਅੱਖਰ ਦੁਆਰਾ ਕੰਪਰੈੱਸਡ. ਖੇਡ ਨੂੰ ਹੈਨਟਾਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਅੱਖਰ ਅਨੀਮੀ ਸੰਸਾਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਕਿ. ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਨੀਮੀ ਅੱਖਰ ਦੇ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਫੀਚਰ ਹਨ. ਇਸ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਸਕਟ ਅਨੀਮੀ ਮੁੰਡੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਖੇਡ ' ਚ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਗੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ. ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਵਿਆਪਕ ਚੇਸਟ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਮਨੋਰੰਜਨ. ਨੂੰ ਦੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਦੋਙ ਉਪਰ ਸਵੀਕਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੂਰੀ ਸ਼ੇਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ. ਪਿਛੋਕੜ ਤੰਗ ਹਨ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਯਾਰੀ ਹਨ. ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਤਲ ਦੇ ਇੱਕ ਚੋਟੀ ਦੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ' ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨੂੰ ਪਿਆਰ. ਸਿਖਰ ਜੋਧਾ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਤਲ ਅੱਖਰ, ਹੋਰ ਵੱਸੋ ਹਨ. ਅੱਖਰ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਨਹੀ ਹਨ, ਉਹ ਅਨੀਮੀ ਮੁੰਡੇ ਵਰਗੇ ਵੇਖੋ, ਕਿਉਕਿ, ਪਰ ਉਹ ਜਾਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਉਹ ਰਾਹ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੈ ਕੁਝ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੈਫੋਰਡ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਹੈ. ਲਿੰਗ ਧੁਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖੇਡ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਲਈ ਚੰਗੇ ਹਨ, ਪਰ, ਅੱਖਰ ਵੱਧ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਨਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੰਵਾਦ ਹੈ, ਨਾ ਹੈ. ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਕਿ ਕਹਾਣੀ 'ਤੇ ਵੱਧ ਪੋਰਨ ਕਾਰਵਾਈ' ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਖੇਡ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ. ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੇ ਸੈਕਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਸਿਰਲੇਖ.

ਸਮੀਖਿਆ ਫ਼ਾਇਦੇ

  • ਸਨਕੀ ਗੇਅ ਸੈਕਸ
  • ਸੁੰਦਰ ਅੱਖਰ
  • ਅਨੀਮੀ ਸ਼ੈਲੀ ਗਰਾਫਿਕਸ

ਸਮੀਖਿਆ ਨਫ਼ੇ

  • ਕੋਈ ਰਿੱਛ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ

ਹੋਰ ਸਾਈਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਇਸੇ ਰਿਕਾਰਡਮਸ਼ੀਨ

ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਗੇਮਸ
ਦਾ ਦੌਰਾ ਰਿਕਾਰਡਮਸ਼ੀਨ